Программа


Час діяти розумно

Українська земля подарувала історії особистостей світової величини, серед яких Ярослав Мудрий та Сергій Корольов, Ігор Сікорський і Тарас Шевченко, Микола Гоголь та Олександр Довженко… Кожне ім’я – це доказ високого інтелектуального рівня українського народу.

Україна володіє економічним потенціалом, який є одним із найбільших в Європі. Ми маємо надзвичайно вигідне географічне положення, знаходимось у самому центрі Європи з виходом до Чорного та Азовського морів. За запасами розвіданих природних ресурсів Україна входить в число провідних країн світу. Займаючи лише 0,4% земної суші та маючи всього 0,8% населення планети, наша Вітчизна володіє приблизно 5% світових мінерально-сировинних ресурсів. На території нашої держави – десята частина світового запасу найродючіших ґрунтів – чорноземів.

Проте для добробуту держави та її населення необхідно ще й вміти цей потенціал реалізувати. На жаль, розумних, глибоко продуманих дій влади за чверть століття незалежності України її громадяни так і не побачили. Натомість, повсякденними реаліями стали цинізм, зловживання, корупція та нахабне нехтування національними інтересами і безпекою держави. Усе це може призвести до повної втрати Україною свого суверенітету.

Цю ситуацію слід докорінно змінити – адже ми не хочемо втратити свою країну та не бачимо без неї свого майбутнього. Ми хочемо мирно жити, працювати, розвиватись та виховувати дітей у власній незалежній, демократичній та заможній державі. Україна повинна процвітати та має для цього всі передумови. Потрібен лише розумний та комплексний підхід до управління державою.

Ми – народ України. Ми об’єднались у політичну партію «РОЗУМНА СИЛА», щоб створити сильне політичне представництво патріотів України, розумних людей, професіоналів своєї справи, небайдужих до долі своєї країни. На відміну від інших сучасних політичних партій, ми свідомо не займаємо ані проєвропейську, ані проросійську позицію. Наша позиція суверенна – проукраїнська.

Ми – політична партія «РОЗУМНА СИЛА». Ми представляємо тих, хто хоче забезпечити реальну незалежність України, будувати високорозвинуту та справедливу державу, де кожний громадянин має всі необхідні умови для реалізації себе та своїх задумів!

Час діяти розумно!

Мета та завдання партії

Головна мета Партії – об’єднатися для здійснення впливу на розвиток держави та суспільства, на економічні та політичні процеси заради розбудови суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, де народ є єдиним джерелом влади, а людина, її життя та здоров’я, честь та гідність, недоторканність та безпека – дійсно найвищою соціальною цінністю.

Головні завдання партії:

 1. Якнайшвидше врегулювання конфлікту на Донбасі на розумних, прийнятних для усіх громадян України умовах.
 2. Забезпечення законності та порядку. Примирення українського суспільства на принципах поваги до закону і моралі, забезпечення порядку в усіх без виключення сферах суспільства і держави.
 3. Застосування реальних механізмів для стрімкого розвитку економіки. Ми виступаємо за наближення України до кращих світових стандартів високого рівня життя, поглиблення співробітництва з економічно успішними країнами, де інновації, вільний ринок, конкуренція та підприємництво продукують економічне зростання.
 4. Формування середнього класу, як базового платника податків є запорукою економічного зростання та зайнятості населення. Заможні та розумні люди – багата та розумна держава!
 5. Формування стійкої державної влади та органів місцевого самоврядування з метою впровадження розумної державної політики, спрямованої на розбудову вільного, демократичного, правового та громадянського суспільства, підтримання політичної, економічної та соціальної стабільності у державі.
 6. Підтримка та розвиток духовності, високого рівня моралі та традиційних цінностей є запорукою відродження міцного та об’єднаного українського суспільства.

Розумні кроки до миру

Найпершою та необхідною умовою нормалізації ситуації в нашій країні ми вважаємо встановлення миру на Сході держави. Донбас та Крим – невід’ємні частини території України. Припинення військового конфлікту на Донбасі – перший крок для виходу з глибокої політичної та економічної кризи, в якій опинилася Україна внаслідок помилок та політичних злочинів можновладців.

Для цього потрібно:

 • забезпечити загальнонаціональний діалог з усіх політичних питань, де існують будь-які непорозуміння та конфлікти;
 • використати виключно дипломатичний шлях припинення конфлікту на Донбасі зі свідомою відмовою від радикальної мілітаристської риторики у ЗМІ, публічних виступах політичних партій та окремих політиків;
 • розмежувати повноваження центральної влади та місцевих громад. Не нинішня фіктивна конституційна реформа, а справжній виважений легітимний перерозподіл влади. Конституція – це основа держави, а не майданчик для реформ. Розумний підхід до задоволення потреб громад на місцях та розбудова міцної центральної влади з чітко визначеними повноваженнями у загальнодержавних сферах. Це стане захистом від можливого протистояння центру та регіонів;
 • започаткувати зовнішню політику нейтралітету. Україна має стати центром балансу між геополітичними векторами. Принципово, послідовно та наполегливо відстоювати національні інтереси держави. Це єдиний шлях до стабільності та процвітання України. «РОЗУМНА СИЛА» відстоює виключне право народу на визначення нового зовнішньополітичного статусу нашої країни шляхом референдуму, зокрема й щодо членства у військових блоках та альянсах.

Мир на Донбасі – необхідна умова процвітання України!

Реформа армії

Ми виступаємо за проведення комплексної реформи армії, яка б враховувала реалії сьогодення та вимоги майбутнього!

Єдиною ефективною для України формулою побудови Збройних Сил є їхній комбінований тип: професійні війська та система загальнообов’язкових регулярних військових навчань для цивільних з метою підготовки мобілізаційного резерву. Це готуватиме громадян до оборони, і сприятиме вихованню патріотизму та набуттю корисних навичок для повсякденного мирного життя.

Одним зі стратегічних завдань партії ми вважаємо розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу, орієнтованого на розробку та впровадження сучасних оборонних технологій українського походження та виробництва.

Розумна конституційна реформа

Децентралізація

Ми пропонуємо принципово нову формулу побудови держави: передати громадам владу, фінанси та відповідальність. Метою реальної децентралізації є повернення людям у всіх регіонах України відчуття власної гідності та спроможності самореалізації.

Децентралізація – це реальна передача на рівень громад, районних та обласних рад як повноважень, так і ресурсів для їх реалізації та відповідальності за владу. Це означає, що фінансова монополія держави (ієрархічна залежність і вертикальне підпорядкування при формуванні місцевих бюджетів) буде ліквідована. Органи місцевого самоврядування отримають можливості та права самостійно розпоряджатися власним бюджетом, і будуть нести відповідальність за свої рішення. Земельні ресурси мають бути передані органам місцевого самоврядування.

Елементи децентралізованої системи влади:

 1. 1. Сільська, селищна, міська громада — первинна базова основа місцевого самоврядування, суб’єкт публічного права власності, яка має відкритий загальнодоступний баланс (перелік власності громади). Вона наділена широкими та незалежними від центральних органів влади управлінськими повноваженнями у сфері охорони порядку, комунального господарства, соціальної допомоги, початкової освіти, охорони здоров’я та підкріплена фінансовими ресурсами. Головна мета самоврядування – організація повсякденного життя людей у місцях їхнього проживання. Кожен зможе вирішувати всі питання в громаді максимально швидко, прозоро, зручно та комфортно.
 2. 2. На рівень району та області передаються лише питання утримання об’єктів спільної власності району чи області, розвиток інфраструктури району/області, забезпечення лікування у лікарнях стаціонарного профілю (район), надання високоспеціалізованої медичної допомоги (область) та освіта в школах-інтернатах (район) і професійно-технічна освіта (область). Обласна рада визначає напрями розвитку області, створення умов для економічного розвитку та залучення інвестицій, розвиток інфраструктури регіону. Обласні та районні ради утворюють власні виконавчі органи.
 3. 3. Інститут обласних та районних адміністрацій підлягає ліквідації. Замість них на рівні регіону (області) започатковується інститут державного представництва (префект, представник Президента України), наділений двома функціями: контрольно-наглядовою і координаційною.

Для реалізації цих завдань необхідно: внести зміни до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийняти Закон України «Про регіональну адміністрацію», «Про місцеві вибори», «Про розподіл повноважень між місцевою владою і Центральними органами виконавчої влади».

Сильна громада – фундамент держави!

Нові принципи та вимоги до роботи Верховної Ради України

Нові принципи та вимоги – одне із ключових питань як поліпшення ефективності законотворчого процесу, так і підвищення рівня законності в країні.

Майже всі склади українського парламенту часів незалежності показали свою вкрай низьку ефективність і навіть незацікавленість у процвітанні України. Партія «РОЗУМНА СИЛА» ставить за мету кардинальне переформатування українського парламенту з особливим акцентом на підвищенні якості його складу. Для досягнення цієї мети ми плануємо:

 • зменшити кількість народних депутатів, кожен із яких має змогу обиратись не більше 2-х разів поспіль. Точну кількість депутатів ВРУ слід визначити після проведення перепису населення;
 • запровадити жорсткіші критерії висунення кандидатів у народні депутати, зокрема: депутатом має право обратися особа, яка є громадянином України не менше 5 років. Така вимога буде стосуватись також і високопосадовців виконавчих органів влади. Особа, щодо якої судом було встановлено факт вчинення умисного злочину, не повинна бути депутатом;
 • впровадити систему обов’язкового регулярного звітування депутатів щодо виконаної роботи: які законопроекти розробив, які ініціативи просував, які закони були прийняті за його участю тощо. За закони, які завдали шкоди національним інтересам та національній безпеці України, ми передбачимо механізм притягнення до відповідальності як депутата, так і партії, що несе відповідальність за дії законодавця;
 • зняти депутатську недоторканність, що є першочерговим завданням нової Верховної Ради;
 • запровадити механізм відкликання депутатів, які неналежно виконують свої обов’язки, не з’являються на сесіях, голосують за відсутніх у залі колег тощо (імперативний мандат);
 • ввести заборону на призначення депутатів на посади в органах виконавчої влади протягом періоду роботи ВРУ поточного скликання;
 • законодавчо закріпити право на проведення загальнодержавних референдумів та місцевих громадських слухань (оскільки всі ключові рішення повинен приймати народ України), що є усталеною практикою країн Європи;
 • визначити професіоналізм ключовим принципом роботи ВРУ. Депутати обов’язково повинні мати вищу освіту та працювати лише у профільних для них комітетах. Даний принцип слід застосувати також для формування держапарату в цілому по країні. Керівні посади в органах державної влади мають обіймати особи з досвідом роботи у профільній сфері не менше 5-ти років.

Депутати повинні професійно та відповідально працювати в інтересах народу!

Боротьба з корупцією та злочинністю

Одним із головних напрямів у сфері відновлення законності в країні є встановлення правопорядку та подолання корупції, яка охопила як економічну та політичну систему, так і громадське життя. Слід перейти від імітації боротьби з корупцією до реальних санкцій щодо нечесних на руку чиновників. Сьогодні в Україні створено цілу низку антикорупційних органів, які не лише не працюють системно, але й конфліктують між собою. Боротьба з корупцією перетворилась на суцільну імітацію.

Тому ми зробимо наступне:

 1. Законодавчо посилимо кримінальну відповідальність для корупціонерів аж до довічного позбавлення волі із обов’язковою конфіскацією, вилученням у родичів правопорушника майна, набутого злочинним шляхом. Окремі злочини за корупційні діяння мають бути прирівняні до державної зради.
 2. Введемо обов’язкове декларування чиновниками та членами їх сімей не тільки власних доходів, а й витрат.
 3. Відокремимо правоохоронну систему від політики та запровадимо правило призначення правоохоронців на посади виключно за принципом професіоналізму.
 4. Будемо формувати у громадян негативне ставлення до корупції.

З реальної боротьби з корупцією розпочнеться шлях України у процвітаюче майбутнє!

Забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Досягти цієї мети необхідно шляхом якісного укріплення правоохоронних органів, чіткого визначення їхніх завдань, відокремлення правоохоронної системи від політики, посилення покарання за окремі види злочинів, застосування принципу невідворотності покарання – виключно в рамках закону.

Велика кількість правоохоронних органів України призводить як до безвідповідальності кожного окремого з них, так і до конфліктів між ними. Це спричиняє неефективність механізмів контролю за їхньою діяльністю, збільшення бюрократичного апарату. Структура правоохоронних органів держави має бути реформована на трьох принципах: неухильне дотримання законів; підтримка їхнього авторитету; достатність повноважень для реалізації визначених законом функцій.

Базовим органом в боротьбі зі злочинністю (загальнокримінальною та економічною) слід визначити Міністерство внутрішніх справ. Податкова поліція Фіскальної служби України, яка в нинішніх реаліях стала провідником багатьох корупційних схем, має бути ліквідована, а її функції – передані до МВС. Служба безпеки України повинна мати виняткові повноваження у боротьбі зі злочинами проти основ національної безпеки держави, а також у розвідувальній та контррозвідувальній діяльності. Єдиним органом, відповідальним за боротьбу з корупцією та посадовими злочинами, має бути Національне бюро розслідувань, діяльність якого на даний час саботується, а його функції розподілені між іншими органами. Прокуратуру слід наділити виключно наглядовими повноваженнями за вищевказаними трьома правоохоронними органами, координацією дій між ними та функцією державного обвинувачення.

Прозорість, чіткий розподіл сфер відповідальності, конкретність побудови такої правоохоронної системи дозволить ефективно боротися зі злочинністю, координувати та контролювати діяльність правоохоронних органів. Таким чином, система правоохоронних органів України повинна складатися з органів МВС, НБР, СБУ та прокуратури з виключною функцією прокурорського нагляду та координації.

Ефективність боротьби зі злочинністю напряму залежить від розширення прав та повноважень адвокатів і потерпілих у кримінальному процесі. Слід законодавчо визначити відповідальність слідчого та прокурора за безпідставну відмову у задоволенні клопотань потерпілого та захисника, у разі встановлення цього факту судом. Необхідно посилити гарантії прав та статусу адвокатів, законодавчо обмежити тиск на них шляхом проведення обшуків та вилучення майна.

З метою захисту державних та комерційних баз даних та інформації необхідно впровадити «Національну стратегію кібернетичної безпеки», враховуючи геополітичні тенденції та достатній інтелектуальний потенціал українців.

Розумна економічна політика

Основна ідея партії в сфері економіки – це економічний прорив України.

Наша держава повинна розвиватись за моделлю інноваційно-активної індустріально-аграрної країни, яка не є сировинним придатком світового ринку. Вона вироблятиме та експортуватиме конкурентоспроможну продукцію з високою часткою доданої вартості. Підвищення рівня економічної безпеки, зокрема продовольчої, енергетичної, фінансової, сировинно-ресурсної та зовнішньоекономічної – ключове завдання економічної політики.

Україна має йти шляхом створення платформи Розумної держави – економічної моделі, яка ґрунтується на високому рівні знань, технологій, високої автоматизації виробництва та наукомістких технічних процесів.

Побудова цієї платформи буде здійснюватись у трьох основних напрямах – стовпах економіки:

 1. Активний розвиток виробництва. Розвинута інноваційна промисловість – запорука наповненості бюджету держави та забезпечення населення конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва. Ми вважаємо за потрібне розробити та впровадити систему державної підтримки експортерів шляхом надання дієвої допомоги у просуванні продукції на зовнішні ринки, створення інститутів доступного кредитування та захисту інтересів експортерів, забезпечити стимулювання внутрішнього ринку та попиту на продукцію національного виробництва, плануємо проводити політику імпортозаміщення шляхом державної підтримки відповідних українських підприємств.
 2. Інтенсивний розвиток сільського господарства. Для інтенсивного розвитку сільського господарства пропонуємо розробити та впровадити систему державної підтримки фермерів, стимулювати сільськогосподарську кооперацію, заборонити відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення; на законодавчому рівні розробити механізм пільгового довгострокового кредитування АПК з можливістю часткового погашення отриманого кредиту з державного бюджету; відновити спецрежим сплати ПДВ для аграріїв. Ми будемо пропонувати, без проведення додаткових земельних аукціонів, нормативно закріпити пріоритетне право продовження чинних договорів оренди землі з тими суб’єктами господарювання, які наразі добросовісно здійснюють обробіток цих земель та сплачують належні платежі.
 3. Системний розвиток та розширення спектру сфери послуг. З урахуванням переходу до постіндустріальної інноваційної економіки необхідно розробити та впровадити до концепції «Розумної держави» програму створення бізнес-платформ та робочих місць у сфері послуг. Особливу увагу націлити на розвиток сфери IT-технологій, фінансових, консалтингових, туристичних, житлово-комунальних та інших послуг. Зобов’язати державу впроваджувати реальні механізми мотивації населення до активної участі у державних освітніх майданчиках та до самоосвіти.

Малий і середній бізнес повинен займати ключове місце у кожному секторі вітчизняної економіки. Він є основою добробуту країн ЄС та середовищем формування середнього класу. Для його розвитку ми здійснимо дерегуляцію, зокрема, зменшимо кількість контролюючих органів, спростимо адміністративні процедури для господарської діяльності. Ми пропонуємо розумну систему державної підтримки підприємців, зокрема і фіскальними механізмами.

Серед інструментів, які плануємо використати для досягнення цілей в економічній сфері, наступні:

 1. Розумна податкова система. Створення абсолютно нового податкового кодексу:
  • практичне запровадження принципу презумпції невинуватості для платників податків, що дозволить скасувати повноваження адміністративного тиску на бізнес з боку податківців. Усі обмеження – тільки через суд;
  • повна або часткова ліквідація податку на додану вартість як найбільш корупційного податку;
  • впровадження гнучкої ставки податку на прибуток для підтримки нових підприємств;
  • розробка переліку податкових пільг для підприємств, що створюють нові робочі місця, впроваджують вітчизняні інноваційні технології, виробляють імпортозаміщуючу продукцію та продукцію з високою часткою доданої вартості тощо.
 2. Проведення перепису населення. Задля початку розвитку української економіки потрібно нарешті провести всеукраїнський перепис населення, щоб реально розуміти основні демографічні та міграційні проблеми України, оцінити та забезпечити використання в повній мірі трудового потенціалу держави. Перепис дозволить скласти перший в історії незалежної України реальний баланс трудових ресурсів країни.
 3. Залучення інвестицій. Задля покращення інвестиційного клімату та привабливості України для вкладення капіталу вважаємо за необхідне створення індустріальних парків та вільних економічних зон зі спеціальними режимами економічної та інвестиційної діяльності. Ми виступаємо за забезпечення виконання законодавства та дотримання гарантій у сфері інвестиційної діяльності.
 4. Системний розвиток інфраструктури. Це завдання є стратегічно обґрунтованим елементом економічної політики, адже розвинута інфраструктура є запорукою активного розвитку внутрішнього виробництва та невід’ємною складовою привабливого інвестиційного іміджу.

  Особливу увагу партія планує приділити відновленню та розбудові доріг загальнодержавного та місцевого значення. Наполягаємо, що така системна робота активізує низку суміжних із процесом будівництва галузей економіки та окремі підприємства, підвищить рівень зайнятості населення тощо.

  Окрім будівництва доріг, в контексті розвитку промисловості та ведення бізнесу, також плануємо скерувати зусилля на розбудову та відновлення комунікацій (електромереж, водопостачання, газифікації тощо), що дозволить забезпечити населення сучасними та якісними житлово-комунальними послугами.

  Для фінансування цієї сфери плануємо залучити не лише внутрішні фінанси (державні кошти та кошти місцевих бюджетів, потужних підприємств тощо), але й використати можливості міжнародних інституцій (ЄБРР та Світовий банк).

 5. Розвиток фондового ринку. З метою залучення капіталу для розвитку української економіки слід розробити відповідну законодавчу базу щодо розвитку та популяризації фондового ринку України та подальшої його інтеграції до глобальної мережі торговельних відносин.
 6. Контроль та підтримка діяльності стратегічних державних підприємств. На законотворчому рівні заборонити приватизацію стратегічних об’єктів держави, зокрема тих, що забезпечують генерування, розподіл та транспортування енергетичних ресурсів.

  Вважаємо, що державна частка капіталу у стратегічних бюджетоутворюючих підприємствах повинна становити не менше 51%.

 7. Розумне розпорядження корисними копалинами. Усі корисні копалини держави, згідно з Конституцією України, належать її народу. Вважаємо, що займатися розробкою надр мають державні підприємства або підприємства з високою часткою державного капіталу. Це стане вагомим джерелом наповнення бюджету України та дасть змогу сформувати Фонд розвитку поколінь, фактично – Фонд майбутнього України.

  Крім того, необхідно законодавчо закріпити право громад на проведення консультативних референдумів з питань видобутку корисних копалин на їх територіях.

 8. Електронне та відкрите урядування. Громадяни реалізовують власне право на електронну демократію, зокрема, через механізми петицій, отримання електронних послуг, контролю відкритого бюджету, фінансів та тендерних закупівель. Україна має якомога швидше втілити модель електронного урядування. Державні послуги мають бути максимально доступними в електронному форматі, а там, де для цього є можливість, передані на конкурсній основі незалежним структурам. Прозорість останніх має забезпечуватись контролем суспільства.
 9. Розвиток фінансово-банківського сектору. Залучення коштів світових фінансових інститутів під державні гарантії на цільові програми підтримки вітчизняних підприємців. Розвиток національних кредитно-фінансових установ та законодавче врегулювання гарантій їх діяльності у взаємовідносинах із Національним банком та вкладниками.
 10. Розвиток інтернет-торгівлі. Запровадження програм популяризації торгівлі безпосередньо на міжнародних торговельних майданчиках, створення та просування вітчизняних торговельних інтернет-площадок та розвиток відповідної логістичної інфраструктури.
 11. Впорядкування земельного питання. З огляду на економічно-соціальні аспекти сьогодення, ми пропонуємо такі шляхи розвитку земельних відносин:
  • законодавча підтримка, створення передумов на регіональному рівні та сприяння прямому контакту Аграрій (фермер, виробник продукції, кооператор) – Споживач. Одночасно з цим має відбуватись постійний державний контроль якості продукції сільського господарства;
  • розробка та впровадження повного електронного обігу земельно-статистичної звітності із приведенням її до вимог сучасності;
  • приведення стандартів внесення кількості добрив та якості продукції до європейських стандартів;
  • створення програми та механізмів взаємодії між структурою Держгеокадастру – органу контролю використання земель – об’єднаною громадою щодо приведення у правове поле всіх видів господарської діяльності та інших видів діяльності на території громади;
  • створення за участю представників громад прозорої та публічної системи надання у користування надр України. В разі завдання збитків громаді або її членам внаслідок такої діяльності, має бути передбачена можливість фінансових відшкодувань громаді.
 12. Розумний підхід в роботі з МВФ. Аналіз теперішніх вимог МВФ приводить до єдино можливого невтішного висновку – вони є антисоціальними, а тому – неприйнятними для України.

  Виконання вимог МВФ призведе до того, що подолання бюджетного дефіциту стане ганебним та важким борговим зобов’язанням наступних поколінь громадян України, які, у переважній своїй більшості, і так є соціально незахищеними.

  Необхідно кардинально переглянути умови співпраці України та МВФ. У процесі нових переговорів вирішити два основні завдання: 1) списання частини зовнішнього боргу України (перед МВФ); 2) відмова від скорочення видатків держбюджету України задля зменшення його дефіциту при обговоренні умов отримання нових кредитів.

  Натомість – запропонувати зосередитися на забезпеченні зростання доходів держави.

  Так, скоротити видатки набагато легше, ніж збільшити доходи. Ми констатуємо, що, не маючи плану реформ, як і бажання їх впроваджувати, чинна влада погоджувалась на жорсткі вимоги МВФ зі скорочення видатків бюджету. Такий підхід є неприйнятним. Майбутнє – за принципово новою державною політикою, спрямованою на забезпечення національних інтересів України.

 13. Розвиток науки та активізація інноваційної діяльності. Політична партія «РОЗУМНА СИЛА» ставить перед собою цілу низку завдань та цілей у даній сфері. Ми переконані, що при розумному підході до використання вітчизняного наукового потенціалу, українська наука може стати однією із передових у світі. З метою стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності ми плануємо наступне:
  • сприяти створенню інфраструктури для Hi-Tech та інноваційної економіки;
  • розробити комплекс інструментів державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, зокрема, створити окрему інституцію підтримки інноваційних підприємств – за умови використання цих ресурсів на фінансування інноваційної та науково-технічної діяльності, розширення власних науково-технологічних i дослідно-експериментальних баз та впровадження сучасних ефективних технологій;
  • запровадити податкові пільги для інноваційних підприємств, що реалізують інноваційні проекти та впроваджують у виробництво вітчизняні продукти науково-технічної діяльності;
  • налагодити зв’язок та кооперацію між українськими науковцями та промисловістю, сформувавши систему спільного державно-приватного замовлення на інноваційні продукти згідно з потребами вітчизняних підприємств, забезпечити цикл від підготовки кадрів для науково-дослідної діяльності до впровадження у виробництво нових розробок;
  • збільшити обсяги бюджетних видатків на фінансування науково-дослідної діяльності, забезпечити достойний рівень заробітних плат науковців, розробити комплекс заходів щодо заохочення молодих вчених до науково-дослідної діяльності. Це дозволить зупинити відтік кадрів із України;
  • розробити систему відбору перспективних вітчизняних наукових розробок на конкурсній основі, забезпечити їх впровадження у виробництво на території країни;
  • законодавчо заборонити будь-яке відчуження земель та майна, які належать НАН України та її установам;
  • затвердити обсяг фінансування НАН України на наукові дослідження на рівні не менше 2% ВВП.
 14. Поглиблення економічної кооперації з усіма країнами. Реальні національні інтереси нашої країни полягають у розвитку відносин з усіма країнами, співпраця з якими сприяє розвитку економіки України. Це – політика економічного прагматизму.

  У зовнішньоекономічній політиці ми прагнемо до поступової економічної інтеграції із європейським ринком. Разом з тим, ми виступаємо за багатовекторність українського експорту. Україна має рухатися шляхом широкомасштабного просування експортної продукції на всі, без винятків, світові ринки. Особливу увагу слід приділити завоюванню тих із них, що доступні для виробників вітчизняної готової продукції. Україна має поступово відходити від моделі сировинного придатку розвинутого світу. А тому слід просувати продукцію на ринки Азії, Близького і Середнього Сходу та Африки.

  Окремим важливим питанням у цій сфері є відновлення позицій нашої держави на ринках СНД. Торгівля на вигідних умовах з усіма країнами – стратегічний напрямок розвитку нашої економіки.

  Розвиток туристичної галузі – актуальне завдання для нашої держави.

  Україна має потужний історико-культурний потенціал, а тому важливий розумний підхід до його використання та підвищення привабливості регіонів України як туристичних напрямів.

  Плануємо приділити достатньо уваги збереженню та реконструкції пам’яток архітектури.

  Необхідно також спрямувати зусилля на розвиток санаторно-курортної інфраструктури. Розробити комплексну національну програму, у якій поєднати зусилля та фінанси держави, місцевих громад і бізнесу. У цьому контексті Карпатський, Одеський та Приазовський регіони повинні отримати статус всеукраїнських здравниць. Сучасні санаторії, гірськолижні курорти та бази відпочинку у поєднанні з цікавими та пізнавальними туристичними маршрутами стануть візитними картками України.

  Розбудова морських курортних зон узбережжя Чорного та Азовського морів – важливий напрям розвитку туристичної галузі. Буде започаткований всебічний розвиток інфраструктури даних територій.

  Комплекс практичних дій з розвитку туристичної галузі у поєднанні з державною політикою популяризації України як якісного туристичного напряму дасть змогу привабити велику кількість туристів з усього світу та збільшити частку туристичної галузі у складі ВВП.

  Енергетична та екологічна безпека – важливі елементи національної безпеки держави.

  Для забезпечення енергетичної безпеки, а також зниження тиску на населення через підвищення тарифів – витрат на забезпечення енергетичними ресурсами у вигляді опалення, електрики, газу, гарячої та холодної води – необхідно диверсифікувати джерела видобутку енергоресурсів.

  Насамперед плануємо законодавчо закріпити пріоритети реконструкції та модернізації екологічно доцільних традиційних джерел енергії – атомна та теплова енергетика, гідроенергетика.

  Широко використовувати «зелені» технології – енергію вітру, сонця, біоенергетику та енергію води (міні- та мікрогідроелектростанції, термальні води тощо). Слід сприяти максимальному використанню відновлюваної енергетичної сировини – відходів виробництва та споживання. Для цього необхідно розробити Державну програму використання відходів виробництва та споживання як вторинної матеріальної та енергетичної сировини на інноваційних засадах.

  Реконструкція та будівництво енергетичних джерел повинні відбуватись як із залученням бюджетних та приватних коштів, так і фінансів міжнародних організацій – МБРР, ЄБРР, Світового банку та Світового екологічного фонду.

  Плануємо також звернути особливу увагу на підготовку та перепідготовку фахівців енергетичної галузі, в першу чергу для атомної енергетики, використання альтернативних джерел енергії.

  Вважаємо, що програма розвитку нових джерел отримання енергії повинна розвиватися паралельно із програмою впровадження енергозберігаючих технологій, насамперед у ЖКГ. Необхідно впровадити програму зниження енерговитрат при передачі теплової, електричної енергії, водних ресурсів від джерела генерації.

  Не менш важливим є перехід від старих високовитратних систем централізованої передачі теплової енергії для опалення в зимовий період на менш енергозатратні високотехнологічні локальні системи опалення житлового і нежитлового фонду з обов’язковим виконанням вимог екологічної безпеки.

  Забезпечення сталого розвитку та збалансованого природокористування, екологізація господарської діяльності, досягнення безпечного для здоров’я людини стану довкілля є основою екологічної безпеки України.

  Для підвищення її рівня слід зробити наступне:

  • розробити короткочасні та стратегічні програми технічного регулювання (технічних регламентів) усіх галузей економіки України з урахуванням вимог екологічної та техногенної безпеки;
  • розробити програму екологічної просвітницької діяльності з метою підвищення рівня екологічної свідомості спеціалістів та керівників місцевих органів самоврядування, територіальних та центральних органів законодавчої і виконавчої влади та громадян України, провести реорганізацію екологічних та природоохоронних органів України з урахуванням світового досвіду;
  • сприяти розширенню екологічної мережі (національні парки, заповідники тощо) України;
  • встановити науково, економічно та екологічно обґрунтовані квоти на вивіз усіх природних ресурсів України геологічного, рослинного, біологічного походження;
  • сприяти залученню коштів міжнародних екологічних організацій для екологізації економіки та суспільного життя в Україні.

  Партія «РОЗУМНА СИЛА» буде спрямовувати українське суспільство, законодавчу, виконавчу та судову влади на розуміння необхідності збереження природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, їх відновлення та переходу до збалансованого розвитку, що передбачає забезпечення життєвих потреб не тільки нинішнього, але й майбутніх поколінь громадян України.

  Сильна та незалежна економіка – основа держави та добробуту населення!

Розумна соціальна політика

  Проведення розумної соціальної політики є запорукою добробуту, захищеності населення та його впевненості у майбутньому.

  Ми плануємо сконцентрувати свою увагу на наступних напрямах.

Пенсійне та соціальне забезпечення.

  • З метою суттєвого підвищення рівня життя громадян, слід переглянути формування прожиткового мінімуму та адаптувати його розмір до сучасних реалій життя. Це сприятиме підвищенню мінімальної заробітної платні та соціальних виплат.

   Посилити соціальний захист ветеранів, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інших верств населення, що потребують особливої турботи з боку держави.

   Забезпечити гідний рівень оплати та умов праці педагогам, медикам та іншим працівникам бюджетної сфери.

   Ми виступаємо за впровадження трирівневої пенсійної системи: поєднання солідарної, накопичувальної систем та добровільного пенсійного страхування.

   Однією з найболючіших соціальних проблем є питання гарантій збереження пенсійних накопичень, яке, без перебільшення, найскладніше у контексті всієї пенсійної реформи. Одним з небагатьох інструментів, здатним забезпечити таке гарантування, є страхування відповідальності суб‘єктів пенсійного забезпечення, а саме – компаній з управління активами та зберігачів.

Переселенці та населення Донбасу.

  • Партія “РОЗУМНА СИЛА” вважає Крим та неконтрольовану територію Донбасу невід’ємними частинами України. Цей постулат є принциповим, він ніким і за жодних умов не може бути поставлений під сумнів.

   Наша держава повинна всебічно захищати та гарантувати права громадян України, які проживають на території Криму та на неконтрольованій частині Донбасу. Права і свободи громадян України на тимчасово непідконтрольній території Криму та Донбасу, як і права переселенців, нічим не відрізняються від прав інших українців. Пріоритетом партії є захист всіх громадян України незалежно від їх статусу і місця перебування.

   Ми домагатимемося забезпечення реалізації конституційних прав та свобод осіб, тимчасово переміщених із непідконтрольної Україні частини Донбасу та Автономної республіки Крим. Ми впровадимо програми захисту та допомоги переселенцям із Донбасу та Криму, особам – постраждалим в результаті військового конфлікту на сході України, а також особам, які проживають за лінією розмежування на непідконтрольній Україні території. Крім того, ми зробимо усе, щоб законодавчо регламентувати забезпечення права виборчого волевиявлення громадян, які є тимчасово переміщеними особами із непідконтрольних територій. Вважаємо за доцільне розробити сучасні державні програми соціально-економічного розвитку підконтрольної Україні частини Донбасу та соціальної адаптації, психологічної реабілітації та допомоги тим громадянам України, які постійно проживають на непідконтрольній частині Донбасу, але мають бажання звідти виїхати. Держава не повинна забувати про своїх громадян.

Комунальна сфера та тарифи.

  • З урахуванням масового безробіття в країні, катастрофічного знецінення національної валюти, зниження споживчого кошика та реальної неспроможності переважної більшості населення сплачувати комунальні тарифи на «європейському» рівні при вкрай «неєвропейських» заробітках, ми вважаємо необхідним та невідкладним перегляд затверджених Національною комісією регулювання енергетики тарифів на житлово-комунальні послуги.

   Йдеться про тарифи на теплопостачання, які слід переглянути на предмет обґрунтованості та приведення до рівня платоспроможності громадян нашої країни та співрозмірності тарифів, принаймні, до рівня мінімальної заробітної плати. Тарифна політика не повинна мати геноцидний характер. Нинішні комунальні тарифи не відповідають жодним критеріям соціальної справедливості. Субсидії повинні отримувати тільки соціально незахищені верстви населення. Необхідно сформувати ринок газу та ринок електроенергії, щоб формування тарифів відбувалось прозоро, під жорстким державним контролем.

   Обов’язковою умовою встановлення нових тарифів повинно бути проведення комплексного енергоаудиту.

   Необхідним є створення нового Житлово-комунального кодексу України, яким передбачатимуться якісно нові стандарти надання комунальних послуг, вимоги до житла, санітарні стандарти тощо.

Допомога сім’ям та забезпечення їх житлом.

  • Вважаємо за необхідне створити багаторівневу систему адресної допомоги багатодітним сім’ям та родинам, що виховують дітей з особливими потребами. Наступний крок – розробка та впровадження програми забезпечення молодих сімей, інвалідів, людей похилого віку і малозабезпечених громадян доступним за ціною соціальним житлом, будівництво якого фінансуватиме держава, зокрема шляхом розширення практики надання пільгових житлових кредитів.

Підтримка та реабілітація учасників бойових дій.

  • Захист базових інтересів воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій, що боронили суверенітет України – обов’язок держави. Необхідно розробити спеціалізовані програми їх фізичної, психологічної реабілітації та забезпечити базовим соціальним пакетом.

Держава повинна взяти на себе забезпечення достойного рівня оплати праці лікарів, вчителів та вчених!

  Забезпечення якісної медичної допомоги усім верствам населення – пріоритетний напрям діяльності нашої партії.

  Ключовим елементом базової концепції реформування медичної галузі в Україні має стати забезпечення потреб кожного громадянина.

  Для цього необхідно:

  На законодавчому рівні слід змінити вектор діяльності системи охорони здоров’я – перейти від медичного обслуговування (лікування наслідків хвороб) до превентивно-профілактичної медицини (запобігання виникненню та поширенню захворювань):

  • кожний громадянин зможе реалізовувати гарантоване право на здорові та безпечні умови проживання та побуту, праці та відпочинку, навчання та виховання, харчування та водопостачання, а також на компенсацію шкоди, завданої його життю та здоров’ю внаслідок порушення такого права;
  • кожна людина, незалежно від свого соціального статусу, зможе безкоштовно вакцинуватися та лікуватися від інфекційних хвороб;
  • кожна родина, незалежно від своїх статків, матиме сімейного лікаря, що опікуватиметься її здоров’ям та самопочуттям впродовж всього життя;
  • впровадження затверджених та визнаних на міжнародному рівні стандартів надання медичної допомоги та догляду;
  • в законодавстві України слід закріпити необхідний мінімум медичної допомоги, надання якого гарантується державою, незалежно від економічного та соціального становища конкретної людини, задля дотримання гарантованих Конституцією рівних можливостей збереження і відновлення здоров’я. Окремим блоком буде зафіксовано обов’язковий пакет гарантованої державою безоплатної екстреної медичної допомоги дітям та матерям;
  • задля ефективного впровадження сучасних медичних практик в Україні необхідно вийти на рівень щорічного поетапного збільшення фінансування охорони здоров’я з досягненням за 10-річний період загального річного бюджету галузі у 10% ВВП;
  • ґрунтовно організувати контроль громадського сектору за раціональним та ефективним використанням коштів і таким чином практично реалізувати механізм «стримувань і противаг»;
  • запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування є також безальтернативним викликом сучасності;
  • створення національного електронного реєстру пацієнтів.

  Доступне та якісне медичне обслуговування – запорука здорової нації. В здоровому тілі – здоровий дух!

Культура, освіта та розвиток духовності

Розвиток та популяризація української культури.

  Партія вважає самодостатньою цінністю багату культурну спадщину України, створену поколіннями наших предків. Перейменування та зміни історичних назв міст, вулиць, встановлення та демонтаж пам’ятників повинні ретельно обговорюватись громадою, а відповідні рішення прийматись на місцевому рівні. Слід сприяти розвитку культури української нації та культур національних меншин, збереженню, відтворенню та охороні культурно-історичного середовища, естетичному вихованню дітей та юнацтва, а також розширенню культурної інфраструктури села.

Розвиток якісної освіти.

  Головна мета партії у сфері освіти – створення умов розвитку та самореалізації кожної особистості для формування поколінь, здатних самостійно навчатися протягом всього життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства. Без розвитку освіти і науки позитивні зміни в економічному, політичному та суспільному житті є неможливими.

  Ми виступаємо за розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів для нашої держави та проведення реформ в освітній сфері. Ми пропонуємо:

  • розширити систему дошкільних бюджетних навчальних закладів;
  • уникнути впровадження 12-річної школи через оновлення класно-урочної системи навчання та введення двоступеневої системи середньої освіти. Створити систему виявлення задатків та здібностей дітей (професійної орієнтації), сприяти їхній зацікавленості різними видами діяльності суспільства, на підставі якої обирати напрям продовження навчання і підготовки старшокласників до вступу у ВНЗ;
  • посилити мовну підготовку дітей у школах та дошкільних навчальних закладах, ввести в програму середньої освіти обов’язкові для проходження тренінги з психології та культури спілкування, ораторського мистецтва тощо;
  • прищеплювати школярам та студентам навички самостійності та підприємницької діяльності. Партія “РОЗУМНА СИЛА” виступатиме за введення до навчальної шкільної програми уроків та практикумів підприємницької діяльності і правознавства;
  • розробити та запровадити систему освітньої мобільності для учнів старших класів задля розширення їхнього світогляду та отримання практики міжнародних комунікацій;
  • запровадити систему обмінів викладачів, в тому числі й міжнародних, постійного підвищення їхньої кваліфікації та вивчення сучасних світових практик освіти;
  • ввести курс «Етика» загальнообов’язковим для вивчення у ВНЗ та навіть школах з метою підвищення обізнаності учнів та студентів щодо поведінки у суспільстві, трудових колективах, у спілкуванні з іноземцями тощо;
  • підвищити відповідальність за підготовку спеціалістів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) та відновити процедуру їх атестації вищою атестаційною комісією, підпорядкованою КМУ;
  • сформувати сучасну систему надання практичних знань та навичок за обраною спеціальністю для студентів ВНЗ та відповідну матеріально-технічну базу;
  • провести експертну оцінку якості підготовки спеціалістів у всіх без винятків ВНЗ України з метою реорганізації тих, що не здатні підготувати професіоналів, затребуваних на ринку праці;
  • для заохочення молоді до навчання в Україні запровадити систему грантів, забезпечити безкоштовне навчання та майбутнє працевлаштування (можливе стажування за кордоном за кошти держави);
  • з метою економії бюджетних коштів запровадити ефективний механізм кадрового забезпечення системи правоохоронних органів, удосконалити професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників даної системи, запровадити підготовку спеціалістів правоохоронних органів серед осіб з кваліфікацією «бакалавр».

Розвиток спорту.

  Україні необхідні сучасні соціальні стандарти, які б забезпечували потреби всіх верств населення в якісних послугах сфери фізичної культури та спорту. Виходячи зі стану справ та потреб сьогодення, в рамках повноважень об’єднаних територіальних громад у сфері фізичної культури та спорту ми виступаємо за:

  • розробку та впровадження Державної цільової програми розвитку сфери відповідно до Національної стратегії «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Її мета – створення умов ефективного розвитку фізичної культури та спорту, з урахуванням децентралізації влади. Враховуючи завдання цієї програми, органи місцевого самоврядування матимуть можливості розробки власних регіональних перспективних програм розвитку фізичної культури та спорту – з урахуванням положень відповідної державної політики та безпосередньої участі громадськості у цьому процесі;
  • реалізацію проекту будівництва універсальних спортивних майданчиків за дольової участі держави та місцевої влади. Їх спорудження дозволить кожному громадянину реалізувати бажання займатись фізичною культурою;
  • законодавче закріплення норми щодо спрямування на розвиток фізичної культури та спорту 30% коштів, отриманих місцевими бюджетами від акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби;
  • внесення змін до законодавства щодо визначення правового статусу і діяльності меценатів, підтримки та стимулювання суб’єктів, діяльність яких сприяє розвитку фізичної культури та спорту. Це дозволить активно залучати інвестиції, соціально активізувати бізнес, розвивати мале підприємництво у сфері фізичної культури та спорту;
  • розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Як свідчить практика, вони є ефективними для залучення всіх верств населення до активного оздоровчого дозвілля. Центри стануть у добрій нагоді громадам.

  В умовах децентралізації є принциповим збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, без яких неможлива підготовка спортивного резерву. Фізичне виховання у навчальних закладах також потребує модернізації. Ми виступаємо за створення спортивних клубів при опорних загальноосвітніх школах. Слід переглянути підхід до формування навчальної програми з фізичного виховання у середній школі, щоб кожна дитина отримувала реальну можливість навчитись берегти своє здоров’я засобами фізичної культури.

Мультикультуралізм та духовність.

  Україна – багатонаціональна держава, а тому ніхто не може бути дискримінованим або привілейованим через мову, віру та національність. Принцип мультикультуралізму – це свобода культурних уподобань, віросповідань, релігійних переконань та недоторканність особистого життя.

  Партія виступає проти будь-яких заборон у культурному просторі, окрім тих, які закликають до ворожнечі між людьми, насильства чи спричиняють акти зухвалості чи неповаги до переконань. Партія виступає за те, щоб мовна політика в Україні проводилась згідно із загальноєвропейськими стандартами, а відповідне законодавство було приведене до міжнародно визнаних норм.

  Необхідно законодавчо закріпити норми висвітлення у ЗМІ позитивної та пізнавальної інформації про українську культуру, історію, сучасні досягнення у сфері науки, спорту тощо задля посилення у населення почуття гордості за свою країну.

  Головне завдання суспільства та держави бачимо у формуванні високого рівня моральних принципів та цінностей кожної особистості з урахуванням традицій і звичаїв багатонаціонального українського народу як частини цивілізації.

  Партія виступає за підтримку традиційних духовних цінностей, притаманних українському народу. Водночас ми підтримуємо неухильну та послідовну реалізацію норми Конституції, згідно із якою жодна релігія не може бути загальнодержавною чи нав’язаною громадянам усупереч їхнім рішенням.

  Згідно з Конституцією, церква відділена від держави, тому жодні політичні сили не мають права визначати, яким бути духовному світу України. Партія виступає за конструктивний діалог усіх конфесій та церков. Партія з повагою ставиться до всіх релігійних переконань.

  Принцип мультикультуралізму – гарантія єдності населення України!

  Ми йдемо в політику, щоб стати запорукою стабільності політичної системи, яка дасть змогу реалізувати нашу стратегію розвитку. За допомогою цієї програми створимо таку політичну систему, де держава та громадяни будуть єдиним цілим.