Олександр Соловйов: Як врятувати Україну від клейма сировинного придатка

Митниця оприлюднила інформацію щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень—квітень 2019 року.

Експорт товарів з України, як і раніше, нижчий за імпорт. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі становить 2,024 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті товарів займають продовольчі товари і сільськогосподарська продукція — 43,1% від загального експорту. На другому місці — метали і вироби з них (22,5%).

В імпорті переважають машини, устаткування і транспорт — 31,5% від загального імпорту. На другому місці хімічна продукція — 20,9%.

«Структура вітчизняного експорту свідчить про те, що наша країна торгує в основному сировиною і ресурсами. В українському експорті практично відсутня продукція з високою доданою вартістю. А імпортує Україна переважно товари високого ступеня переробки — машини, механізми, устаткування, транспорт і, звичайно, великі обсяги енергоносіїв», —прокоментував показники української зовнішньої торгівлі голова партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов.

У той час, коли всі розвинені країни давно перейшли до інноваційної економіки і високотехнологічного експорту, Україна перетворюється на безнадійного експортера ресурсів.

Розроблена «РОЗУМНОЮ СИЛОЮ» економічна програма передбачає модернізацію економіки, впровадження у виробництво наукових розробок, технічне переозброєння промисловості.

Цей процес охоплює:

  • надання кредитів на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед, на впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел енергії;
  • переробка ресурсів повинна здійснюватися в межах країни, оскільки товари завжди стоять в 10-100 разів дорожче, ніж сировина;
  • іноземні товари повинні імпортуватися в незавершеному вигляді і доопрацьовуватися в Україні, тим самим дозволяючи заробляти українцям;
  • відрахування не менше 3% ВВП у вітчизняну науку, провідні дослідні та технологічні розробки;
  • підтримка інноваційних проектів із впровадження передових технологій в промисловості, в тому числі технопарків, інноваційних хабів, кластерів, використовуючи податкові та кредитні пільги.

Поряд з цим, щоб прискорити темпи економічного зростання, Україні потрібно створювати умови для експорту послуг.

Всі ці механізми дозволять відійти від сировинного експорту, залучити колосальні обсяги інвестицій, що, в свою чергу, дозволить перезапустити зростання економіки зі створенням великої кількості високооплачуваних робочих місць.

Одним із першочергових кроків партії «РОЗУМНА СИЛА» в парламенті буде внесення і відстоювання законопроекту про формування нової економічної стратегії, головне завдання якої — перехід до високотехнологічного виробництва.

Одним із першочергових кроків партії «РОЗУМНА СИЛА» в парламенті буде внесення і відстоювання законопроекту про формування нової економічної стратегії, головне завдання якої — перехід до високотехнологічного виробництва.

Держава, яка здатна створити власне високотехнологічне виробництво, буде отримувати високі доходи від експорту товару. Тільки таким чином Україна зможе стати рівноправним європейським партнером, а не пасти задніх у якості сировинного придатку.