Інвалідність в Україні: вирок чи гідне життя

7–8 липня на базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, за ініціативи Інституту реабілітації та соціальних технологій відбувся всеукраїнський круглий стіл «ПРАВО НА ПРАЦЮ У КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Участь у обговоренні нагальних проблем взяла Ганна Левчук, директор благодійного фонду «РОЗУМНА СИЛА», експерт із соціальних питань.

 

Учасниками заходу стали понад 110 осіб, серед них – посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представники громадянського суспільства.

Основними темами обговорень стали: 

• проблеми реалізації права на працю осіб з інвалідністю; 

• освітня реабілітація дітей з особливими освітніми потребами через призму професійної орієнтації; 

• проблеми зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю; 

• напрями реабілітації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 

• тенденції удосконалення трудового законодавства України, з урахуванням міжнародних стандартів з питань праці осіб з інвалідністю; 

• напрями удосконалення проекту Трудового кодексу через призму трудових прав осіб з інвалідністю. 

Ганна Левчук у своєму виступі висловила переконання в тому, що такі форуми мають об’єднувати суспільство та державу з питань, які стосуються прав людей з інвалідністю – насамперед, права на освіту та працю. Ми повинні пропонувати суспільству формат конструктивних змін, розвитку новітнього соціального законодавства, гарантування прав людини. Законодавство повинно відштовхуватися від людини з його правами. Не людина має підлаштовуватися під державу і законодавство, а держава має підлаштовуватися під людину.

Держава не має права відвертатися від інвалідів. Вони здатні працювати, наповнювати бюджет, приносячи користь як собі, так і державі. А наше суспільство перетворило їх у непідйомний тягар, а це ще більше ізолює цих людей, поглиблюючи соціальне невдоволення.

Вона зазначила, що благодійний фонд «РОЗУМНА СИЛА» вважає головним моральним обов’язком у своїй роботі допомагати всім, хто потребує підтримки: насамперед, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, дітям-сиротам, вихованцям дитячих будинків та учням спеціалізованих шкіл-інтернатів.

«Сьогодні, в умовах глибинної соціальної та економічної кризи, ці люди залишилися на узбіччі, практично без підтримки держави. Людині з обмеженими можливостями вкрай важко за цих умов стати повноцінним членом суспільства: отримати освіту та в міру своїх можливостей знайти своє місце, бути корисним для громадськості», – зазначила директор благодійного фонду. – Все починається з отримання рівних можливостей для доступу до якісної освіти. Для того, щоб людина з інвалідністю змогла самореалізуватися, вона має отримати освіту. А наша освітня система для цього не пристосована – вона є шаблонною. Люди з особливими потребами змушені навчатися у закритих спеціалізованих навчальних закладах, які являються реліктом радянської системи та в цілому не відповідають високим стандартам якості освіти у XXI столітті. Не ведеться серед них на належному рівні і профорієнтаційна робота, і це зумовлює майбутні проблеми з пошуком засобів для існування».

Держава обрала деструктивний шлях вирішення проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю – впровадивши обов’язкові квоти інвалідів на підприємстві та накладаючи великі штрафи за невиконання квот. Це лише розвиває корупцію, адже українські чиновники навіть на хворобах громадян здатні «нагріти руки», але цей шлях не сприяє реальному працевлаштуванню осіб з інвалідністю. А корумпованість медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) – це взагалі знущання над людьми. Адже це нонсенс, коли людина мусить пройти всі «кола пекла», щоб довести «слугам народу» свою інвалідність.

«Рівень цивілізованості суспільства визначається саме його ставленням до незахищених верств населення. Отже ми маємо виховувати в українському суспільстві до людей з інвалідністю гуманне та толерантне ставлення, забезпечити їм всіляку підтримку, як матеріальну, так і психологічну. Лише тоді Україна зможе нарешті відповідати своєму визначенню у Конституції та стати дійсно соціальною та правовою державою», – підкреслила Ганна Левчук.