ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РОЗУМНА СИЛА»

За 25 років незалежності України розумних дій влади ми так і не побачили. Нам демонстрували цинізм, корупцію та нахабне нехтування національними інтересами та безпекою держави. Такі дії вже призвели до глибокої політичної та економічної кризи. Сьогодні під загрозою – державний суверенітет України.
Ми – нова політична партія «РОЗУМНА СИЛА» – об’єднуємо патріотів, розумних людей, небайдужих до долі нашої України задля її збереження, розвитку та процвітання.

НАШІ ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ:

  • ВСТАНОВЛЕННЯ МИРУ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ. Єдиний гуманний та законний шлях – це дипломатичне врегулювання. Повна відмова від радикальної мілітаристської риторики у засобах масової інформації, заявах можновладців, політичних партій і окремих політиків. Припинення військового конфлікту на Донбасі – перший крок до виходу з політичної та економічної кризи.
  • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН. Боротьбу зі злочинністю та корупцією забезпечимо шляхом дотримання принципу невідворотності покарання. Посилимо відповідальність за окремі види злочинів. Правоохоронна система має бути чіткою та справедливою. Застосування сили – виключна прерогатива держави.
  • СТРІМКИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ. Наша держава повинна розвиватись за моделлю інноваційно-активної індустріально-аграрної країни. Не бути сировинним придатком, а виробляти та експортувати продукцію з високою часткою доданої вартості. Розвинута та високотехнологічна промисловість – запорука наповнення бюджету. Обов’язок держави – це розвиток сільського господарства, підтримка особистих фермерських господарств і стимулювання кооперації. Малий і середній бізнес – основа економічного добробуту та формування середнього класу. Для розвитку економіки ми проведемо дерегуляцію, впровадимо дієву систему державної підтримки вітчизняного бізнесу, ліквідуємо податкову поліцію.
  • РОЗУМНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА. Реальна фінансова та медична підтримка незахищених верств населення: ветеранів, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей та усіх тих, хто потребує особливої турботи з боку держави. Гідний рівень оплати та умов праці педагогам, медикам, працівникам бюджетної сфери. Перегляд тарифної політики як ринково необґрунтованої. Введення програми захисту та адресної допомоги постраждалим внаслідок збройного конфлікту на Сході країни, переселенцям, а також особам, що мешкають на непідконтрольній Україні території.
  • ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ВЛАДИ. Конституція – це основа держави, а не майданчик для реформ. Децентралізація в нашому розумінні – це реальна передача ресурсів та відповідальності на рівень громад для реалізації конституційних прав громадян. Верховна Рада має стати більш професійною та відповідальною. Скасуємо депутатську недоторканність, зменшимо кількість народних депутатів, обмежимо можливість їх обрання двома термінами поспіль.
  • ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НЕЙТРАЛІТЕТУ. Україна має бути мирною державою, центром балансу між геополітичними векторами. Задля процвітання держави необхідне наполегливе відстоювання власних національних інтересів. Право на визначення зовнішньополітичного курсу держави належить виключно народу та має реалізовуватись шляхом референдуму.
  • ФОРМУВАННЯ ВИСОКОДУХОВНОГО СУСПІЛЬСТВА. Збереження та розвиток культурної спадщини багатонаціонального українського народу, толерантність та віротерпимість. Побудова системи якісної освіти, фізичної культури та спорту на базі загальновизнаних традиційних моральних принципів та цінностей.

ЧАС ДІЯТИ РОЗУМНО!